Student Transfer (Year 2011)

As On 22-12-2011

S.No.
Name of the student
Name of the parent
Adm. No
Class in which studied left
TC .NO & Date
Remark
1
Neha Kamboj
Anil Kumar Kamboj
10930
IX
023848/10.01.2011  
2
Ansh Bohrey
O.P.Bohrey
10608
IV
023849/25.01.2011  
3
CANCELLED
023850  
4
CANCELLED
023851  
5
Koduri Jenfra Johnson
Koduri Johnson
9559
X
023852/29.01.2011 Discontinued X std from 20.11.2010(Eng,Hin,Mat,Sci,SST)
6
Koduri Jovan Johnson
Koduri Johnson
9558
VIII
023853/29.01.2011 Discontinued VIII std from 20.11.2010
7
Jacob Abraham
Abey Abraham
11401
I
023854/31.01.2011  
8
E.Madhushre
C.Edward
11316
I
023855/01.02.2011  
9
Sampriti
Mithilesh Kumar Rai
10327
IV
023856/14.02.2011  
10
Sambhuti
Mithilesh Kumar Rai
10328
IV
023857/14.02.2011  
11
Aditi Sharma
Shivkumar Sharma
11303
II
023858/31.03.2011  
12
CANCELLED
023859  
13
Nishant Chandra
Umesh Chandra
10337
V
023860/31.03.2011  
14
T.Suraksha
Thimme Gowda
10364
V
023861/31.03.2011  
15
Janhavi Shukla
Manoj Kumar Shukla
10984
V
023862/31.03.2011  
16
Namita Jain
Mukesh Kumar Jain
11054
III
023863/31.03.2011  
17
Anjali Soni
Chirangi Lal Soni
10000
IX
023864/31.03.2011 Eng,Hin,San,Matha,Sci,SST
18
Naveen Soni
C.L.soni
9999
XII
023865/31.03.2011 Eng,Phy,Chem,Maths,Comp.Sci
19
Keshav Kumar shukla
Manoj Kumar Shukla
10983
VIII
023866/31.03.2011  
20
Pratibha
Umesh Chandra
10090
IX
023867/31.03.2011  
21
C.R.Ramanuja Desikan
C.V.Ramakrishnan
8999
IX
023868/31.03.2011  
22
Suraiya Sami
Samiullah
10093
VIII
023869/31.03.2011  
23
Ebad Anwar
Samiullah
10094
X
023870/31.03.2011  
24
Jeffin Mathew
R.Mathew
10810
VII
023871/31.03.2011  
25
K.Sai Vighnesh
K.Kumaresh
11344
II
023872/31.03.2011  
26
Sethu Thottapulil
Suresh Kumar Thottapulil
9942
VII
023873/31.03.2011  
27
Revathy.T.S
Suresh Kumar T.A
10961
IV
023874/31.03.2011  
28
Sonal Ahuja
A.K.Ahuja
10019
VI
023875/31.03.2011  
29
Nikhil Ahuja
Ashok Kumar Ahuja
9990
IX
023876/31.03.2011  
30
R.Khaviya
E.Ramesh
11456
II
023877/31.03.2011  
31
Shashank Shekhar Panigrahi
M.Panigrahi
11050
III
023878/31.03.2011  
32
CANCELLED
023879  
33
Preeti Sahu
Ram Prasad Sahu
9455
X
023880/31.03.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,SST
34
Dhiraj Kumar Sahu
Ram Prasad Sahu
9461
VIII
023881/31.03.2011  
35
Jezina Mathew
Reni Mathew
11309
II
023882/31.03.2011  
36
Jithin Anand N
C.Anand
11403
VI
023883/31.03.2011  
37
Dega Hima Bindu
D.Ravi Kumar
10272
IX
023884/31.03.2011  
38
D.Sohit Kumar
D.Ravi Kumar
10332
V
023885/31.03.2011  
39
J.V.Merla
W.Joel Vinoson
10221
VI
023886/31.03.2011  
40
Mamta Sharma
Jai Dev Singh
11076
VII
023887/04.04.2011  
41
Shruti Surendra Srivastava
Sujit Kumar Srivastava
11255
IV
023888/04.04.2011  
42
Shivesh Surendra Srivastava
Sujit Kumar Srivastava
11217
VIII
023889/04.04..2011  
43
Vinay Kumar Dhiman
Suresh Kumar
10379
IX
023890/04.04.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,SST
44
S.Jayandran
R.Suresh
10306
V
023891/05.04.2011  
45
Abir Aniket Abhyankar
Aniket Santosh Abhyankar
10999
III
023892/05.04.2011  
46
Khushboo Sheoran
Bijender Singh Sheoran
10410
XII
023893/05.04.2011 Eng,Mat,Phy,Chem,Biology
47
Nikhil Sheoran
Bijender Singh Sheoran
10411
X
023894/05.04.2011  
48
Sharnika
Selvam.L
11541
IX
023895/05.04.2011  
49
Shubham Kumar Pandey
Anup Kumar Pandey
10050
VI
023896/07.04.2011  
50
Saurabh Kumar Pandey
A.K.Pandey
9937
VIII
023897/07.04.2011  
51
Sagar Kumar
Budheshwar Mahto
11296
II
023898/07.04.2011  
52
S.Rukhsana Praveen
K.Sirajuddin
9790
XI
023899/11.04.2011 Eng,Hindi,Hist,Geo,Eco-Detained
53
S.Nikkath Parveen
K.Sirajuddin
9791
X
023900/11.04.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,SST
54
Chandra Prabha
B.S.Rana
8559
XII
023901/11.04.2011 Eng,Hin,Phy,Chem,Bio
55
Gourav Kumar Bari
Yogendra Prasad Bari
8866
XII
023902/11.04.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St
56
Akash Rathore
Rajvir Singh
10121
VI
023903/18.04.2011  
57
GP Vignaraja
G.Parthasarathy
11400
IX
023904/18.04.2011  
58
Abhishek Yadav
Uma Shankar Yadav
10843
VI
023905/19.04.2011  
59
Ashutosh Yadav
Uma Shankar Yadav
11028
III
023906/19.04.2011  
60
A.Sheren Banu
A.Aslam Basha
10800
IV
023907/19.04.2011  
61
Abhishek Tripathi
Anup Kumar Tripathi
10079
VI
023908/19.04.2011  
62
Jaideep Ray
Nilamadhab Ray
11026
III
023909/19.04.2011  
63
Rajdeep Ray
Nilamadhab Ray
10241
XII
023910/20.04.2011 Eng,Phy,Chem,Mat,Comp.Sci
64
D.Naresh
V.S.Dharmesh
10997
V
023911/27.04.2011  
65
Akhila S Nair
Sunil Kumar V
11006
III
023912/27.04.2011  
66
Shalini Dhiman
Suresh Kumar
10378
XII
023913/27.04.2011 Eng,Mat,Eco,Acc,B.St
67
Aditya Deepak Kumar
K.R.Deepak Kumar
10690
IV
023914/02.05.2011  
68
Rahul Das
Choudhary Das
9782
VIII
023915/05.05.2011  
69
Sagar Das
Choudhary Das
9731
VII
023916/05.05.2011  
70
Meghna Singh
Manipal Singh
9277
IX
023917/06.05.2011  
71
Vishnu Shankar Sharma
Kishan Chandra Sharma
10847
IX
023918/06.05.2011  
72
Shiv Shankar Sharma
K.C.Sharma
10846
VII
023919/06.05.2011  
73
P.Sowmaya
K.Prakash
11299
II
023920/06.05.2011  
74
P.Sharmeela
K.Prakash
11036
III
023921/06.05.2011  
75
Subham Choudhury
Bijayananda Choudhury
10156
X
023922/06.05.2011 Eng,Hin,Maths, Sci,SST
76
Susmita Gayen
Sukumar Gayen
11360
IX
023923/06.05.2011 Eng,Hin,Maths, Sci,SST
77
V.Krithika
S.Vidhya Sankar
10644
VI
023924/06.05.2011  
78
M.Maheshwar
G.Muthukumarasamy
10672
VII
023925/06.05.2011  
79
Y.Samanvita
Y.S.Prasad
10890
IX
023926/06.05.2011 Eng,Hin,Maths, Sci,SST
80
Shristi Tyagi
Vijay Kishore Tyagi
11443
XII(Com)
023927/07.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
81
Suyash Tyagi
Vijay Kishore Tyagi
11472
X
023928/07.05.2011 Eng,Hin,Maths, Sci,SST
82
G. Anitha
P.Gunasekhar
10595
XII (Hum)
023929/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
83
Hema Dubey
Sanjeet Dubey
11152
XII (Hum)
023930/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
84
Garima Singh Chauhan
B. Singh
11209
XII (Hum)
023931/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
85
Parveen Bano
Killedar Yasin
11198
XII (Hum)
023932/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
86
Sindhu. S
V.M. Surendran
11148
XII (Hum)
023933/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
87
Sonia Malik
R.K. Malik
11196
XII (Hum)
023934/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
88
Chandan Kumar
Sanjay Kumar Yadav
11207
XII (Hum)
023935/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
89
M. Dinesh
G. Murugesan
11157
XII (Hum)
023936/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
90
Nandam Mukesh
N. Murali Kumar
10482
XII (Hum)
023937/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
91
Mahfooz Alam
Karimuddin
11187
XII (Hum)
023938/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
92
A. Sandeep
R. Anandan
11158
XII (Hum)
023939/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
93
G.U. Sivabalan
G.Umapathy
11149
XII (Hum)
023940/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
94
S.Srinath
A.Sivanandam
7877
XII (Hum)
023941/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
95
Angelin Thabitha
M.Aloysius
8509
XII (com)
023942/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
96
V. Annapurani
N. Venkateswaran
9134
XII (com)
023943/27.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
97
Divya Kumari
Bhagwat Prasad
8106
XII (com)
023944/27.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
98
B R Divya Priya
G B Rajkumar
10604
XII (com)
023945/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
99
Z. Hifunnissa
N. Zafarullah
8261
XII (com)
023946/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
100
Himani
Mahesh Chander
11460
XII (com)
023947/27.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
101
K Maithili
N R Kannan
10680
XII (com)
023948/27.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
102
Neha
U.N. Singh
9899
XII (com)
023949/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
103
M. Niveditha
J Mohan
9194
XII (com)
023950/27.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
104
Poonam Gupta
Rajendra Prasad Gupta
11184
XII (com)
023951/27.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
105
Preethi K Nair
V K Nair
10970
XII (com)
023952/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
106
K. Priya
M. Krishnan
8278
XII (com)
023953/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
107
Ramandeep Kaur
Narinder Singh
10812
XII (com)
023954/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
108
J. Shyamala
R. Jayaraman
7978
XII (com)
023955/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
109
M Snega Latha
P M Gandhi
8515
XII (com)
023956/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
110
Sonia
Raju
8120
XII (com)
023957/27.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
111
Vidya Anil Ram
Anil Ram
11414
XII (com)
023958/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
112
Vijaya Bharathi
P M Umapathy
11173
XII (com)
023959/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
113
Amol Dwivedy
Brajesh K Dwivedy
11147
XII (com)
023960/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
114
K Kirthi Vasan
R Kosal Ram
9747
XII (com)
023961/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
115
R Nalanraj
S Radhakrishnan
8908
XII (com)
023962/27.05.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
116
Ravi Kumar
Lalan Prasad
10910
XII (com)
023963/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
117
Sachin Yadav
Ratan Pal Yadav
10009
XII (com)
023964/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
118
R Sreenath
V Ravinath
10446
XII (com)
023965/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
119
V Malathi
P Vempuli
9528
XII (com)
023966/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
120
V Saranya
M Vijayan
7960
XII (com)
023967/27.05.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St.
121
Anunna Mandal
Hiranmay Mandal
10877
XII (Sci)
023968/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
122
Bhargavi Raman
N. Raman
10659
XII (Sci)
023969/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
123
Kahkasha Band
Khursheed M
10554
XII (Sci)
023970/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
124
Krishna Priya. M
V K Vinaya Kumar
7971
XII (Sci)
023971/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
125
S Madhu Preetha
S Shankar
9100
XII (Sci)
023972/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
126
Neetu Pal
Nirmala Pal
10667
XII (Sci)
023973/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
127
Srimanti Debnath
B Debnath
10940
XII (Sci)
023974/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
128
Sudha Rani
Prahalad Prasad
10402
XII (Sci)
023975/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
129
Suhaina Sultan
Sultan S N
8322
XII (Sci)
023976/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
130
Abhin Ashok
T Ashokan
10819
XII (Sci)
023977/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
131
Ashutosh Kumar Upadhyay
R K Upadhyay
10880
XII (Sci)
023978/27.05.2011 Eng,Hin,phy,Chem,Bio
132
Avinash Dixit
Vishnukant
9213
XII (Sci)
023979/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
133
Deepak Chetri
Dharanraj Chetri
11397
XII (Sci)
023980/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
134
Karthik Rajan
Rajan G
10419
XII (Sci)
023981/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
135
CANCELLED
 
023982  
136
R Ramanujan
S Ramakrishnan
8793
XII (Sci)
023983/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
137
Sunny Gupta
Gupta S K
10388
XII (Sci)
023984/27.05.2011 Eng,Maths,phy,Chem,Bio
138
Angeline
T F Premkumar
8346
XII (Sci)
023985/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
139
Anju Malik
Rohtas Singh
8932
XII (Sci)
023986/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
140
Gerly Eldose
Eldose Kutty George
9985
XII (Sci)
023987/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
141
Jyoti Kumari
A K Singh
9842
XII (Sci)
023988/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
142
Kusum Kumari
Nagendra Kumar
9988
XII (Sci)
023989/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
143
Priya Raghav
Gopal Singh Raghav
10664
XII (Sci)
023990/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
144
V Renuka
N Vaithiyanathan
10839
XII (Sci)
023991/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
145
M Sankara Gomathy
G Muthukumarasamy
10671
XII (Sci)
023992/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
146
J Shilpa Singh
Jaswant Singh
8919
XII (Sci)
023993/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
147
Abishek Pundir
Ravindra Singh
11407
XII (Sci)
023994/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
148
Akash Awasthi
A K Awasthi
10516
XII (Sci)
023995/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
149
Chirag
Brijesh Kumar Sharma
9306
XII (Sci)
023996/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
150
Harshit Gupta
Anil Kumar
10449
XII (Sci)
023997/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
151
Lokesh Kumar
Bhudev Singh
10181
XII (Sci)
023998/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
152
Manish Kumar Mishra
M C Mishra
10593
XII (Sci)
023999/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
153
Mohd Arshad Rahman
Mohd Fazal Ur Rahman
8567
XII (Sci)
024000/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
154
Naveen Kumar
R Prasad
10448
XII (Sci)
024001/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
155
Peela Jai Prakash
P V Rajkumar
10567
XII (Sci) 024002/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
156
Prabhakar Mishra
Mishra S K
9979
XII (Sci) 024003/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
157
Puneet Kumar Maurya
Dinesh Kumar Maurya
10432
XII (Sci) 024004/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
158
M Sathish Maran
V Mani Maran
10443
XII (Sci) 024005/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
159
Siddharth Sahu
Simanchala Sahu
10552
XII (Sci)
024006/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
160
Shubham Jha
A K Jha
11396
XII (Sci)
024007/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
161
Sudhanshu Sharma
S K Sharma
10421
XII (Sci)
024008/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
162
Sushant Kumar Rai
Dinesh Rai
11415
XII (Sci)
024009/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
163
S Vikram Vel
Senthil Vel
9168
XII (Sci)
024010/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
164
Vivek Kumar
Pardeep Kumar
11394
XII (Sci)
024011/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
165
Vivek Kumar Singh
Ashok Kumar Singh
10373
XII (Sci)
024012/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
166
Rahul Singh
Rajiv Singh
8900
XII (Sci)
024013/27.05.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
167
Suriya Kumar
Kanniappan
10226
XII (Hum)
024014/27.05.2011 Eng,Hin,His,Geo,Eco
168
Deependra Singh Chauhan
Satyendra Kumar Singh
11041
III
024015/27.05.2011  
169
Gunjan Singh
Satyendra Kumar Singh
10183
VIII
024016/27.05.2011  
170
Nishant Yadav
Jaipal Yadav
10297
V
024017/27.05.2011  
171
Shivani Yadav
Jaipal Yadav
10716
IV
024018/27.05.2011  
172
Durbha Shrihari
Durba Raja Babaian
10430
X
024019/02.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
173
Anu Anil
Anil Kumar G Nair
8847
X
024020/02.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
174
M. Jayanth Kumar
N. Magesh Kumar
10167
VII
024021/02.06.2011  
175
M. Gayathri
N. Magesh Kumar
10300
V
024022/02.06.2011  
176
J Bharat Shankar
S. Jaya Shankar
11426
X
024023/04.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
177
Shivi Agarwal
Rajender Kumar
10353
X
024024/06.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
178
Ipsita Mohapatra
Biswanath Mohapatra
11240
X
024025/06.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
179
CANCELLED
 
024026  
180
A Nappinnai Nachiar
V Arul Ananda Ragavan
8821
X
024027/07.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
181
R. Vinoth
M. Raghupathy
8050
VIII
024028/07.06.2011  
182
Manisha Yadav
Ratan Pal Yadav
10008
XI(Sci)
024029/28.06.2011 Eng,Phy,Chem,Maths,Bio
183
Neha
Vijaypal
10088
XII(com) 024030/09.06.2011 Eng,Hin,Acc,Eco,B.St
184
R Heshma
K Renga Raj
10652
X
024031/09.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
185
E.V. Abhinav
A.S. Elumalai
9197
X
024032/09.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
186
S. Arthy
S. Selvam
9962
X
024033/10.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
187
S. Renuka
Suresh S Raaman
9770
X
024034/10.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
188
K. Kalpana
V. Kannan
8502
X
024035/13.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
189
Amith Raj
Innasiar
10483
V
024036/13.06.2011  
190
Mohit Yadav
Manbir Singh
9803
X
024037/13.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
191
M. Aravindhan
M. Madhavan
9857
X
024038/16.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
192
R. Monish Kumar
T.V. Rajkumar
10722
IV
024039/16.06.2011  
193
S Maheswaran
M. Sirumoorthy
8377
X
024040/20.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
194
V. Sathish
B. Venkata Subramaniam
8376
X
024041/20.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
195
P. Sibirajan
K. Periyasamy
10616
X
024042/20.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
196
M. Pramodha
M. Mohandas
8400
X
024043/20.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
197
Ankit Kumar
Pramod Kumar
11526
III
024044/20.06.2011  
198
S. Abinaya
J. Sampath Kumar
10575
XI(Sci)
024045/22.06.2011

Detained in March-2011Eng,Phy,Chem,Maths,Bio

199
S. Rajesh Kumar
T. Subbaiah
10887
X
024046/23.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
200
V. Saanskruthi
S. Venkatesan
10629
VII
024047/23.06.2011  
201
V. Harshitha
S. Venkatesan
10628
V
024048/23.06.2011  
202
S. Altaf Hussain
K. Mohamed Siddque
9216
X
024049/27.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
203
Shre Yansh Pratap Singh
Arbind Kumar Singh
10964
VI
024050/28.06.2011  
204
M. Madhu Priya
Sundaram Manivel
9751
XI(Com)
024051/28.06.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
205
CANCELLED
 
024052  
206
 
024053/29.06.2011  
207
M. Revathi
A Murugan
8454
X
024054/30.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
208
P. Bharati Priya
P. Ponnurangam
8421
X
024055/30.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
209
S. Abhilash
PL Sridhar Rao
9708
X
024056/30.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
210
Amit Pandey
RK Pandey
10245
X
024057/30.06.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
211
Santhosh. S
B. Sivaraman
8931
X
024058/30.06.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
212
Rohit Kumar
N Shankaran
8435
X
024059/01.07.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
213
S Kannan
A Srinivasan
8446
X
024060/01.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
214
Kiran Kumari
Parveen Kumar
10247
X
024061/02.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
215
Gillespie Mehra
Parveen Kumar
10692
IV
024062/02.07.2011  
216
Sanjoy Biswas
Amal Kumar Biswas
9754
IX
024063/02.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
217
Rupali Shukla
Sunil Kumar Shukla
10160
IX
024064/02.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
218
Sunny Singh
Pooran Chand Singh
10795
X
024065/04.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
219
Anindya Sundar Khanrah
T Khanrah
10934
X
024066/04.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
220
Aftab Alam
Karimuddin
10932
X
024067/05.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
221
Shankara Subramanian
S Venkata Subramanian
9830
X
024068/05.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
222
B Spathika
D Balasubramanian
10815
X
024069/05.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
223
CANCELLED
 
024070  
224
Pooja
KK Dubey
11443(A)
X
024071/05.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
225
Kummara Kunta Lisha
G Eliyadu
8393
X
024072/05.07.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
226
Siva Shankar
E Ganesh Kumar
8457
X
024073/05.07.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
227
Gopesh Kumar
Nagendra Kumar
9989
XI(Sci)
024074/06.07.2011 Eng,Mat,phy,Chem,Comp. Sci
228
Yathin Ram
M. Rameshan
11194
VII
024075/07.07.2011  
229
Rithin Ram
M. Rameshan
11193
X
024076/07.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
230
M Madan Prasad
M Mani
8832
X
024077/07.07.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
231
S Jagatheesh
S Santha Kumar
11497
II
024078/08.07.2011  
232
Aditya Saxena
Rajeev Saxena
11311
II
024079/18.07.2011  
233
Priyanshu Saxena
Rajeev Saxena
10678
V
024080/18.07.2011  
234
Soumitry Bhunia
Pradip Kumar Bhunia
10437
XI(Sci)
024081/18.07.2011 Eng,Mat,Phy,Chem,Biology
235
Pradipty Bhunia
Pradip Kumar Bhunia
11022
III
024082/18.07.2011  
236
S Naveen Raj
A Senthil Kumar
9713
X
024083/18.07.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
237
Pragati Mishra
Subodh Kumar Mishra
9980
IX
024084/18.07.2011 Eng,Skt,Maths,Sci,Soc Sci
238
Sushant Sharma
S K Sharma
10422
X
024085/19.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
239
Ajay Reddy
Jayram Reddy
9138
XI(com)
024086/19.07.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
240
M V Vagesh
Vathiraj P
11544
X
024087/19.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
241
K Ramesh Kumar
R Karmu Paswan
10864
XII(Hum)
024088/20.07.2011 Compt.in Eco during Mar -2010
242
R.Dharshini
J Raja Kumar
11623
I
024089/21.07.2011  
243
Sakshi
Sarbendra Sanyal
9870
X
024090/21.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
244
Sanskar
Sarbendra Sanyal
9901
VII
024091/22.07.2011  
245
R.Rathish Kumar
J. Raja Kumar
11566
IX
024092/22.07.2011 Eng,Hin,Maths,Sci,Soc Sci
246
Kalidas Manesh
G.S.Manesh kumar
10325
V
024093/27.07.2011  
247 Prabha Mishra Raghunath Mishra
9879
XI(COM)
024094/01.08.2011 Eng, Maths, Accts, Eco,B.studies
248 Aditya Singh Thakur Dinesh Kumar
10655
VII
024095 / 02.08.2011  
249 Sarath Satheendran Satheendran Ampalam Padath
9869
VII
024096 / 02.08.2011  
250 Gopika Satheendran A. Satheendran
11002
III
024097 / 02.08.2011  
251 Catherine Bob Bob Jacob
11245
X
024098 / 02.08.2011 Eng, Hindi, Maths, Sci,Soc Sci
252 Shivali Dinesh Kumar
10656
XI(Sci)
024099 / 02.08.2011 Eng, Phy, Che, Maths, Comp. Sci
253 N Mithun M S Narayanan
8814
XII(Sci)
024100 / 04.08.2011 Eng, Phy, Che, Maths, Bio
254 Gabriel Eldose Eldosekutty George
10020
VI
0043501/05.08.2011  
255 K Leena G Eliyadu
7850
XII(Com)
0043502/05.08.2011 Eng,Maths,Acc,Eco,B.St.
256 D Janani Sri Durai Babu
11836
I
0043503/16.08.2011  
257 Vedant Sharma Rajesh
11534
IV
0043504/20.08.2011  
258 C.Joel R A Charles Rajendran
8436
X
0043505/25.08.2011 Eng, Hindi, Maths, Sci,Soc Sci
259 Joseliy G Johnson
8438
X
0043506/27.08.2011 Eng, Skt., Maths, Sci,Soc Sci
260 Wasim Iqbal Wazed Ali Gazi
9963
VII
0043507/29.08.2011  
261 R.Baskar K.S.Ramakrishnan
7863
X
0043508/15.09.2011 Eng, Skt., Maths, Sci,Soc Sci
262 Smriti Rani Subodh Sharma
11023
III
0043509/20.09.2011  
263 Sumit Kumar Sharma Subodh Sharma
10275
VIII
0043510/20.09.2011  
264 Sushant Kumar Sharma Subodh Sharma
10276
VI
0043511/20.09.2011  
265 Priyabrat Pradhan Hemanta Kumar Pradhan
10269
VII
0043512/28.09.2011  
266 Peela Girishma B.V.Rajkumar
10568
VIII
0043513/28.09.2011  
267 Amal A.L. Ashok Kumar
10981
XI(Sci)
0043514/30.09.2011 English,Hindi, Physics,Chem,Bio
268 Goldy Kumari Santosh Kumar Singh
11327
II
0043515/30.09.2011  
269 Princy Das Pawan Kumar Das
11256
IX
0043516/28.09.2011 Eng, Hindi., Maths, Sci,Soc Sci
270 R Swethaa Sri Ravi Shankar
10801
IV
0043517/14.10.2011  
271 Sarath Krishna S Sasi Kumar C
10461
V
0043518/22.10.2011  
272 Konduru Kalyan Sagar K.Venkata Ramana Raju
11285
VI
0043519/28.10.2011  
273 Konduru Anand Sagar K.Venkata Ramana Raju
11286
X
0043520/28.10.2011 Eng, Hindi., Maths, Sci,Soc Sci
274 Ravi Verma Brijendra Singh
10018
VI
0043521/02.11.2011  
275 P.A.Rathin P.Anandhan
11581
IV
0043522/22.11.2011  
276 P.A.Hanshika P.Anandhan
11595
I
0043523/22.11.2011  
277 Aleena Maria Sam Sam Daniel
11335
II
0043524/24.11.2011  
278 Angela Rajeev Rajeev Kumar
11591
I
0043525/03.12.2011  
279 Arjun Aaron Rajeev Rajeev Kumar
11740
V
0043526/03.12.2011  
280 Vaishnavi Sharma Neeraj Sharma
11251
V
0043527/12.12.2011  
281 Soutreyi Mandal Kamal Mandal
11225
III
0043528/14.12.2011  
282 Nivedita Mishra Nirbhay Mishra
11328
II
0043529/15.12.2011  
283 Shradha Suman Samal R.S.K.Samal
10721
IV
0043530/21.12.2011  
284 Sarthak Mohapatra Ajay Kumar Mohapatra
10701
IV
0043531/22.12.2011  
285 Surya Ramanan Govindan Ramanan
11342
XI(Sci)
0043532/22.12.2011 English,Hindi, Physics,Chem,Bio
286 Amrutha Ramanan G.Ramanan
11341
VI
0043533/22.12.2011  

  • You are visitor number:
    Website hosted by National Informatics Centre, Chennai
Disclaimer
This website is best viewed at 1024x768 or higher resolution with Firefox 4.0 or newer
Website designed,developed and maintained by PGT(Comp.Sci.), Kendriya Vidyalaya No.1 , AFS, Tambaram, Chennai.