Student Transfer (Year 2010)

As On 31-12-2010

S.No.
Name of the student
Name of the parent
Adm. No
Class in which studied left
TC .NO & Date
Remark
1
M Abrar Ahmed A Mohammed Usman
9180
XII
2051 / 15-02-2010 XII Comptt. in Maths Passed in July 2009
2
Kaushal Chand Kaushik Jaidev Singh
11075
VI
2052 / 02-03-2010  
3
Cancelled
2053 / Cancelled
4
Jaswinder Singh Darshan Singh
10287
IX
2054 / 01-04-2010  
5
Sudeep Banik Gobinda Banik
9520
X
2055 / 01-04-2010  
6
Muthe Vamsi Krishna Muthe Sivasankara
10549
VIII
2056 / 01-04-2010  
7
Muthe Laxman Muthe Sivasankara Rao
10494
VI
2057 / 01-04-2010  
8
Sarath Kumar Babu C. Nair
10875
Failed
2058 / 01-04-2010 Failed Twice in class VI
9
Anil Matwa Vijay Kumar Matwa
9926
VIII
2059 / 01-04-2010  
10
Mayank Matwa Vijay Kumar Matwa
10067
V
2060 / 01-04-2010  
11
Kritin Kumar Anurag Kumar
11167
II
2061 / 01-04-2010  
12
Mohammed Nihal Zulfikaer Sulfiker T.K.
11033
II
2062 / 01-04-2010  
13
M Prem Nishok Mukilan
10580
IV
2063 / 01-04-2010  
14
B Pavithra B Balachander
9000
VIII
2064 / 01-04-2010  
15
J Emimatimi T Jobraj
10035
V
2065 / 01-04-2010  
16
S. Umasankar V Sasi
10323
IV
2066 / 01-04-2010  
17
Pranav S. Vasudevan Sasi
9749
IX
2067 / 01-04-2010  
18
Prabhjot Kaur Sikander Singh
10414
IX
2068 / 03-04-2010  
19
Rajdeep Singh Sikander SIngh
10415
VII
2069 / 03-04-2010  
20
K Prem Kumar B Kumaravel
10395
IV
2070 / 03-04-2010  
21
K Manirathnam B Kumaravel
9661
VI
2071 / 03-04-2010  
22
Aniket Nayek Uttam Kumar Nayek
10349
IV
2072 / 03-04-2010  
23
C. Rajmohan I. Chithiraikkani
9055
VIII
2073 / 03-04-2010  
24
Gaurav Kumar Nagar Yogendra Pal Singh
9919
IX
2074 / 06-04-2010  
25
Anjali Nagar Yogendra Pal Singh
10013
V
2075 / 06-04-2010  
26
Priya Kumari Binod Kumar Singh
10442
VIII
2076 / 06-04-2010  
27
Abhishek Kumar Binod Kumar Singh
10441
VI
2077 / 06-04-2010  
28
Ritik Tyagi Lalit Kumar
10375
V
2078 / 06-04-2010  
29
Abhishek Tyagi Lalit Kumar
10374
X
2079 / 06-04-2010  
30
Sourabh Kumar Nagar Yogendra Pal Singh
9918
XII
2080 / 06-04-2010 Eng,Phy,Che,Mat,CS
31
Aadhya Sujani R. P.T. Raja
11244
IV
2081 / 07-04-2010  
32
Ankit Yadav Virpal Yadav
8986
IX
2082 / 07-04-2010  
33
V. Bhadra Datta V. Kiran Kumar
9766
VII
2083 / 08-04-2010  
34
V. Bhagheerad V. Kiran Kumar
10685
III
2084 / 08-04-2010  
35
Rahul Verma Ram Veer Verma
10986
VII
2085 / 08-04-2010  
36
G.Mahalakshmi B. Ganesh
9085
VIII
2086 / 08-04-2010  
37
S. Yuvasree J. Sakthi Kannan
11332
I
2087 / 13-04-2010  
38
Santosh Rajendran
10288
V
2088 / 13-04-2010  
39
Swathi Rajendran
10289
X
2089 / 15-04-2010  
40
Avinash Pramode D. Pramode
9567
VII
2090 / 19-04-2010  
41
Mohan Krishna Kumar M. Murugesan
11165
VII
2091 / 19-04-2010  
42
B. Vivek H.K. Bhojan
10339
IV
2092 / 19-04-2010  
43
B.Priya H.K. Bhojan
10348
VI
2093 / 19-04-2010  
44
M.Santosh Kumar M Murugesan
11166
III
2094 / 19-04-2010  
45
Mohd. Kaif Ali Mohd. Naushad Ali
11003
II
2095 / 22-04-2010  
46
Saif Ali M Naushad Ali
10391
VI
2096 / 22-04-2010  
47
R Arun A ramaswamy
8860
XI
2095 / 22-04-2010 CBSE AISSE passes in 2009
48
Priya Sharma Bhawani Dutt
9921
XII
2098 / 23-04-2010  
49
Hitesh Kumar Ramesh Kumar
9456
VIII
2099 / 26-04-2010  
50
Arijit Awasthi P.Awasthi
11018
II
023601 / 28-04-2010  
51
Puspita Brahma AK Brahma
11011
II
023602 / 28-04-2010  
52
CANCELLED
023603 CANCELLED
53
Rahul Bansal Jayram Singh Bansal
9745
X
023604 / 29-04-2010  
54
S.Karthikeyan C.Saravanan
10797
VIII
023605 / 29-04-2010  
55
Rajat Kumar Suraj Prakash
10884
IV
023606 / 29-04-2010  
56
Akhil Sehrawat S.R.Sehrawat
10376
XII
023607 / 29-04-2010  
57
Roopali J.P.Vishwa Karma
10206
VI
023608 / 29-04-2010  
58
Davinder Singh Gurnam Singh
10878
X
023609 / 29-04-2010  
59
Ravinder Singh Gurnam Singh
10879
VIII
023610 / 29-04-2010  
60
Sidharth Chongtham Binoy Chongtham
10918
X
023611 / 01-05-2010  
61
Aayushi Yadav Anil Yadav
10920
III
023612 / 01-05-2010  
62
Advaiy Subbaramu Akshay Subbaramu
10293
IV
023613 / 20-05-2010  
63
Aarnav Subbaramu Akshay Subbaramu
11045
II
023614 / 20-05-2010  
64
Sonali Shukla SK Shukla
10159
XII
023615 /25-05-2010 Eng,Hin,Phy,Chem,Bio
65
Rukhsana Ali Mohammed Khan
10546
XII
023616 /25-05-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
66
Gayathri.V Veeramani.N
7918
XII
023617 / 25-05-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
67
CANCELLED
023618 / CANCELLED
68
V.Manjula P.Vempuli
9529
XII
023619 / 25-05-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
69
Khushboo Chandra Kumar Subodh Chandra
10870
XII
023620 /25-05-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
70
M.Deepan Kumar G.Mathivanan
9829
XII
023621 / 25-05-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
71
S Ram Kumar D Subramaniyam
10906
XII
023622 /25-05-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
72
Reetika Rai Pramod Kumar Rai
10892
XII
023623 /25-05-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
73
Sadhana Kumari Ajay Kumar
10868
XII
023624 / 25-05-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
74
S.Nikhila N.Subramani
10866
XII
023625 / 25-05-2010 Eng,I.P,His,Geo,Eco
75
Manikandan.P Palaniyandi.C
10858
XII
023626 / 25-05-2010 Eng,I.P,His,Geo,Eco
76
Prateek Srivastava Devendra Srivastava
11171
XII
023627 / 25-05-2010 Eng,I.P,His,Geo,Eco
77
K.Leena G.Eliyadu
7850
XII
023628 / 25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
78
Prerna Navin Kumar
10856
XII
023629/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
79
Manisha Gupta Gupta SK
10390
XII
023630/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
80
Tasleem Mahfooz Ali Khan
11067
XII
023631/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
81
J.Yamuna AJ Jayachandran
7785
XII
023632/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
82
K Hannah Catherine S Balakrishnan
8510
XII
023633/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
83
S Pooja Shree S Sekar
11142
XII
023634/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
84
S Satish Kumar D Subramaniyam
10941
XII
023635/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
85
Kiran Kumar GS Reddy
10563
XII
023636/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
86
Anantha Krishnan S GB Sitaraman
7745
XII
023637/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
87
Amit Sutradhar Abani Sutradhar
8956
XII
023638/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
88
Raghuveer K Krithivasan G
10857
XII
023639/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
89
Gautham VM Mohan Kumar VP
10859
XII
023640/25-05-2010 Eng,Mat,Eco,B.St,Acc
90
Stella Chongtham Binoy Chongtham
10917
XII
023641/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
91
Aparna Kumari Madan Thakur
10931
XII
023642/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
92
Pooja Surendera Kumar
10944
XII
023643/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
93
Deepa Vishwakarma Chandrashekhar Vishwakarma
10478
XII
023644/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
94
J Priscilla KS Jayapal
8972
XII
023645/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
95
R Renuka C Ravi
8298
XII
023646/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
96
G Priya PR Gopalakrishnan
8324
XII
023647/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
97
M Suresh Kumar M Mani
10865
XII
023648/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
98
R Deepak R Ravi
9094
XII
023649/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
99
Sajan Vas C Aravindakshan N
10913
XII
023650/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
100
Nitish Garg Jag Mohan Garg
11144
XII
023651/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
101
Vishak Vinodh Kumaran Vinodh Kumaran T
9198
XII
023652/25-05-2010 Eng,Hin,Eco,B.St,Acc
102
Bishakha Dash Shantanu Kumar Dash
10855
XII
023653/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
103
R Divya P Ravi
9185
XII
023654/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
104
Sulekha Meena Devi Sahay Meena
10860
XII
023655/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
105
Sana Mohsin Khan MD Mohsin Khan
10871
XII
023656/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
106
Bestin Varkey KM Varkey
11192
XII
023657/25-05-2010 Eng,Geo,Eco,B.St,Acc
107
J Marilyn Monica Joseph Williams
9164
XII
023658/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
108
J Dhanalakshmi P Jayaraman
7924
XII
023659/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
109
Radha Kamalakshy Sachin Anu Dev Sachin
7756
XII
023660/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
110
Prateek Chouhan SL Chouhan
9548
XII
023661/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
111
Richin T Jose Joseph Thonakkara
7751
XII
023662/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
112
Harsh Vardhan Sharma ND Sharma
9525
XII
023663/25-05-2010 Eng,I.P,Eco,B.St,Acc
113
Bhawana Lohani CS Lohani
10369
XII
023664/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
114
Deepti Chauhan Satyavir Singh
10086
XII
023665/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
115
Jyoti Kumari Bhagwat Prasad
8107
XII
023666/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
116
Jyoti Ramesh Kumar
9458
XII
023667/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
117
N.Krithika Nagarajan .P
10832
VIII
023668/22-05-2010  
118
N.Vinodini Nagarajan .P
10833
X
023669/22-05-2010  
119
Meenakshi Manivel Sundaram Manivel
9725
XII
023670/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
120
Neha Rajvir Singh
10117
XII
023671/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
121
Pallavi Kumari Rajendra Prasad Sahu
9953
XII
023672/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
122
Pragyan Mishra RN Mishra
9880
XII
023673/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
123
Raj Priya Patel Shiv Lal
8958
XII
023674/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
124
Ravina Lalyan Vinod Kumar
9889
XII
023675/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
125
Ritu Kumari Navodh Kumar
9237
XII
023676/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
126
Sangeeta Khatri Amar Lal
9888
XII
023677/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
127
Shalini Dixit AK Dixit
8898
XII
023678/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
128
Sitaraman Krithi Geeth PK Sitaraman
9769
XII
023679/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
129
NT Varsha N Tamilkumar
8297
XII
023680/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
130
Vidya Ravi KP Ravi
9682
XII
023681/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
131
Tanaya Krishan Pal
10973
XII
023682/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
132
Abhishek Kumar Vijay Pal Singh
10597
XII
023683/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
133
Abhishek Singh Naveen Kumar
10091
XII
023684/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
134
Anil Kumar Yadav PS Yadav
9776
XII
023685/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
135
Ashish Singh Udaivir Singh
9729
XII
023686/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
136
A Avinash P Agilan
9452
XII
023687/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
137
Deepak Bansal JS Bansal
9736
XII
023688/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
138
Joy Nath Sujit Nath
10995
XII
023689/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,Bio
139
Vinodhini.R Ramasami.M
9724
XII
023690/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,Bio
140
Girish Kumar Harkhali Ram
9284
XII
023691/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
141
V Hari Shankar B.Vadivel
8519
XII
023692/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
142
R Supritha N Ram Kumar
8835
XII
023693/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,Bio
143
L Kaushik V Lakshmi Narayanan
8824
XII
023694/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
144
MD Arshad Kazmi Anjum Kazmi
9739
XII
023695/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
145
Mohit Bhardwaj Devendra Kumar Sharma
10503
XII
023696/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
146
SV Naagaraj S Vallinayagam
10126
XII
023697/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
147
Piyush Chandra Sharma SM Sharma
10515
XII
023698/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
148
Sanket Kumar Bhudev Singh
10182
XII
023699/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
149
Sayan Ganguly Avijit Gangopadhyay
10081
XII
023700/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
150
Vaibhav Tripathi Krishna Kumar Tripathi
9330
XII
023701/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
151
Pratibha Narendra Deo Upadhyay
10566
XII
023702/25-05-2010 Eng,Hin,Phy,Chem,Bio
152
Vivek Kumar Upadhyay Vinod Kumar Upadhyay
10424
XII
023703/25-05-2010 Eng,Mat,Phy,Chem,CS
153
Abhishek Kumar Singh A K Singh
10435
X
023704/28-05-2010  
154
Cancelled
023705/  
155
Tosha Pandey Sanjeev Kumar Pandey
10706
III
023706/28-05-2010  
156
B Pradeep Somu S Balasubramanian
10827
X
023707/28-05-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
157
Mohemed Aashish Mohammed Ameen
8431
IX
023708/29-05-2010 Failed once in IX
158
S.Sriraj MV Srivatsan
8512
X
023709/01-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
159
I Justin Bernard V Israel
9807
X
023710/01-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
160
C Sam Cornilius G Charles Santha Kumar
9515
X
023711/01-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
161
Anju Babu P K Babu
9943
X
023712/01-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
162
P Jeyalakshmi K Perumal
8187
X
023713/01-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
163
V Gomathy K Venkatachalam
9810
X
023714/01-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
164
Akash Kumar Randhir Singh Kalkandha
8159
X
023715/01-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
165
G Vigneshpathy Ganesh LM
8193
X
023716/01-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
166
Shamily Joseph A Joseph
10477
X
023717/01-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
167
M.Gowtham P.Muthukrishnan
8207
X
023718/04-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
168
Y.Surya Venkata Ramana Y.Gopala Krishna
8568
X
023719/04-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
169
K.Sivamanikkam M.Krishnan
10476
X
023720/04-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
170
Mohit Kumar Mishra Manik Chandra Mishra
10594
X
023721/04-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
171
S.Merlin T.Samuel Joshuva
10291
X
023722/04-06-2010 Eng,san,Mat,Sci,SS
172
Nithya Sudakaran Sudakaran K
8171
X
023723/04-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
173
R.Kartik G.Rajaraman
10513
X
023724/05-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
174
Y Sai Chandra YS Prasad
10889
X
023725/07-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
175
Lokesh Kumar Suresh Kumar
9457
X
023726/07-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
176
Antony Navaroji E Britto
8291
X
023727/07-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
178
H Rakesh Kumar K Hanumanthu
8564
X
023728/07-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
179
CANCELLED
CANCELLED
180
Maria Kiran Maria Robert Prasad
8296
X
023730/08-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
181
V.Vinod S Venkatasubramaniam
8236
X
023731/08-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
182
V Radhakrishnan B Vaithiyanathan
8597
X
023732/08-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
183
A.B.Vishnu Mohan K Animohanan
10361
III
023733/08-06-2010  
184
R Murthy N Ravichandran
10770
X
023734/10-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
185
M Keerthana MD Manivannan
8167
X
023735/10-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
186
S Aparna J Sreekanthan
8624
X
023736/10-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
187
M Sriranjani C Muruganandan
10423
X
023737/10-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
188
R Tamilarasan C Ravi
8215
X
023738/10-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
189
V Dharumaraj J Vasudevan
10539
X
023739/10-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
190
S Dinesh Sridhar
8243
X
023740/10-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
191
S Rajesh S Sattanathan
8216
X
023741/10-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
192
P Kezia Shirley Caroline A Patrick Vincent
8516
X
023742/11-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
193
Sneha Nayek UK Nayek
9799
X
023743/15-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
194
A Akash Dravid Arumugham R
10264
X
023744/15-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
195
NDV Sricharan NSVV Mutyam
8970
X
023745/15-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
196
S Giridharan Santhakumar
9722
X
023746/15-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
197
S Karthikeyan R Subramanian
8358
X
023747/15-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
198
A Matheen Sheriff A Arifulla
8237
X
023748/15-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
199
K Lokeshwari Kuppan S
9845
X
023749/15-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
200
S Gayathri Kannan Suresh Kannan
10372
X
023750/16-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
201
B Madhan N.Bharathan
11178
IX
023751/17-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
202
Samhitha Sriraman AN Sriraman
10239
X
023752/19-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
203
A Divya Ashok Kumar
8249
X
023753/19-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
204
Jithin Chandran Chandran CP
8638
X
023754/19-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
205
Nigar Siddique Mohammed Idrish
10955
X
023755/19-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
206
Ravinder Sokhal Roshan Lal Sokhal
10003
VI
023756/21-06-2010  
207
Praveen Sokhal Roshan Lal Sokhal
10002
VII
023757/21-06-2010  
208
Tanya Ahuja Sanjay Ahuja
10607
X
023758/10-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
209
Cyril Robinson M Maria Wilson
9114
X
023759/21-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
210
M Sriram M Madhavan
9851
X
023760/21-06-2010  
211
Rajat Ahlawat Jagbir Singh Ahlawat
11082
X
023761/21-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
212
L.Elangovan G.Lakshmanan
8206
X
023762/26-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
213
Piyush Kumar Sagar Arjun Ram
10267
XII
023763/26-06-2010 XII AISSCE CBSE 2008-09COMPARTMENT IN MATHS
214
Aishwarya Tyagi Rajkumar Tyagi
9873
X
023764/26-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
215
Rashmi Rekha Chaudhury Ramakanta Chaudhury
10867
X
023765/26-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
216
Karan Kumar Praveen Kumar
10246
X
023766/26-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
217
M.Gunaseelan Markraj
8182
X
023767/26-06-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
218
Chetna Kumari Navodh Kumar
9238
VIII
023768/28-06-2010  
219
Nisha Yadav Ashok Kumar
11101
X
023769/28-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
220
Subhojit Sengupta Bishwanath Sengupta
11248
X
023770/28-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
221
Mehul S.K.Singh
9806
XI
023771/28-06-2010 Eng,Phy,Chem,Mat,CS
222
M.Ashok Raja Murugan
10579
IV
023772/28-06-2010  
223
CANCELLED
023773/ CANCELLED
224
Rakesh Kumar Amarlal
9887
X
023774/28-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
225
Anuj Yadav Virpal Yadav
8982
X
023775/29-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
226
Mandeep Sokhal Roshan Lal Sokhal
10001
XI
023776/29-06-2010 Eng,Phy,Mat,Chem,CS
227
L.Sooriya C.Loganathan
8251
X
023777/29-06-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
228
Anjali Ram Niwas Chopra
11269
IX
023778/02-07-2010  
229
Anchal Ram Niwas Chopra
11270
VII
023779/02-07-2010  
230
Nitesh Kumar Verma Ramveer Verma
10987
X
023780/02-07-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
231
B.Sai Darshan R.Babu
11250
II
023781/05-07-2010  
232
Naveen Upadhyay LK Upadhyay
10786
X
023782/05-07-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
233
P Meepasiya A Paramasivam
8248
X
023783/06-07-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
234
CANCELLED
023784/ CANCELLED
235
Neeraj Lohani Lohani CS
10370
X
023785/07-07-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SS
236
J.Vignesh Jayakumar
8238
X
023786/08-07-2010 Eng,San,Mat,Sci,SS
237
Akash Yadav Balvir Singh Yadav
9998
XI
023787/08-07-2010 Eng,Mat,Che,Phy,CS
238
V.Adithyan K.Viswanathan
10253
VIII
023788/12-07-2010  
239
Mohammed Faiz Husain Zakir Husain
11325
I
023789/13-07-2010  
240
Mohammed Zaid Husain Zakir Husain
10334
IV
023790/13-07-2010  
241
Derek Lionel M.Lionel Thambi
11492
XI
023791/17-07-2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco(Once failed in Class XI in KV2)
242
Subham Das Prakash Chandra Das
9965
IX
023792/24-07-2010  
243
Subhasmita Das Prakash Chandra Das
9964
VII
023793/24-07-2010  
244
Sonam Das Prakash Chandra Das
10729
III
023794/24-07-2010  
245
Sonia Pardeep Kumar
9993
IX
023795/24-07-2010  
246
Riship Pardeep Kumar
9994
X
023796/24-07-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SST
247
M Monica VN Murugan
8204
X
023797/24-07-2010 Eng,San,Mat,Sci,SST
248
TR Gurupavitra TJ Rajaraman
11322
I
023798/26-07-2010  
249
Ayuska Choudhary Rajendra Choudhary
11392
I
023799/29-07-2010  
250
R.Sushmitha S.Rajendran
10612
XI
023800/29-07-2010 Eng,Hin,Acc,B.ST,Eco
251
B.Anushya S.Bhaskar
10578
IV
023801/29-07-2010  
252
Akanksha Yadav Satya Ram Yadav
10863
V
023802/30-07-2010  
253
Nishant Yadav Satya Ram Yadav
10862
VIII
023803/30-07-2010  
254
Bavirishetti Shriya B.Ravi Shankar
11107
VII
023804/31-07-2010  
255
Subham Panda S.P.Panda
10904
X
023805/02-08-2010 Eng,Hin,Mat,Sci,SST
256
R Harika G Raghu
10993
V
023806/03-08-2010  
257
Vibha Kumari Basant Lal
10632
VIII
023807/05-08-2010  
258
Vikas Kumar Basant Lal
10631
XI
023808/05-08-2010 Eng,Mat,Phy,Che,Bio
259
Niha Kumari Basant Lal
10633
VII
023809/05-08-2010  
260
Ganesh Nathan SC Nathan
11008
II
023810/05-08-2010  
261
Kriti Kumari Vinesh Kumar Gupta
11314
I
023811/09.08.2010  
262
Vikas Kumar Gupta Vinesh Kumar Gupta
11315
I
023812/09.08.2010  
263
Nutan Kumari Vinesh Kumar Gupta
10202
V
023813/09.08.2010  
263
Rajashree Chakrabarti Syamal Chakrabarti
11014
II
023814/17.08.2010  
264
Aniket Singh Suresh Kumar
10186
VI
023815/17.08.2010  
265
Shweta Selpair Suresh Kumar
9991
XI
023816/17.08.2010 Eng,Phy,Chem,Bio,Mat
266
Sweta Pandey Ramesh Kumar Pandey
10951
XII
023817/17.08.2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco(Compartment in Economics during March 2010 Passed in July 2010)
267
R.Kugan K S Ramakrishnan
8176
X
023818/17.08.2010 (Compartment in Maths during March 2010 Passed in July 2010)
268
Sagar Verma Satender Kumar Verma
9861
X
023819/27.08.2010 Compartment in Maths passed in July 2010
269
Aaryan Sharma Prabhakar Sharma
11164
VI
023820/08.09.2010  
270
Aman Sharma Prabhakar Sharma
11163
VI
023821/08.09.2010  
271
K.Divya Bharathy R.Kennedy Sundara Vadhanam
9001
VIII
023822/09.09.2010  
272
D.Cowsshekhar V.Dakshinamurthi
11454
I
023823/27.09.2010
 
273
Prince Bhati Sompal Singh Bhati
10642
VIII
023824/01.10.2010
 
274
Nikhil Kumar Shreepal Singh
10641
IX
023825/01.10.2010
Eng,Hin,Mat,Sci,SST
275
K.Dhana Sekaran T.K.Durai
10438
IX
023826/01.10.2010
Eng,Hin,Mat,Sci,SST
276
K.Arunya T.Karutha Durai
11317
I
023827/01.10.2010
 
277
Joy Mandal Pijush Mondal
11287
I
023828/08.10.2010  
278
Arun Sreevalsan
10625
V
023829/08.10.2010  
279
Pranav Sreevalsan VV Sreevalsan
11040
II
023830/08.10.2010  
280
Gainik Roy Gour Hari Roy
11486
IV
023831/08.10.2010  
281
R.Samrat P.Rathinam
11249
IX
023832/29.10.2010
Discontinued in class IX w.e.f 22.01.2010
282
Shreya Singh Prabhat Kumar
10600
VII
023833/02.11.2010
 
283
Simran Singh Prabhat Kumar
10731
II
023834/02.11.2010
 
284
Arnav Beri Rohit Beri
11191
II
023835/25.11.2010  
285
Simran Bhati Joginder Singh Bhati
10125
VI
023836/30.11.2010  
286
Varun Bhati Joginder Singh Bhati
10124
VIII
023837/02.12.2010  
287
Diksha Rai Durga Prasad Rai
10673
VIII
023838/08.12.2010  
288
Kewal Rai Durga Prasad Rai
10674
VIII
023839/08.12.2010  
289
Roshika Rai Durga Prasad Rai
10675
XI
023840/08.12.2010 Eng,Hin,His,Geo,Eco
290
CANCELLED
023841/08.12.2010  
291
A.Ashish Anantha Padmanaban
8709
IX
023842/08.12.2010  
292
Nitin Kumar Dharambir
9311
XI
023843/15.12.2010 Eng,Hin,Eco,Acc,B.St
293 Seema Parida
Ananda Chandra Parida
9984
VI
023844/23.12.2010  
294 Swayam Prabha Parida Ananda Chandra Parida
10040
V
023845/23.12.2010  
295
CANCELLED
023846/  
296
CANCELLED
023847/  

 

  • You are visitor number:
    Website hosted by National Informatics Centre, Chennai
Disclaimer
This website is best viewed at 1024x768 or higher resolution with Firefox 4.0 or newer
Website designed,developed and maintained by PGT(Comp.Sci.), Kendriya Vidyalaya No.1 , AFS, Tambaram, Chennai.